Tα ΓΡΑΣΕΠ δεν λειτουργούν πια!

Θεωρώ χρέος μου να σας ανακοινώσω ότι τα ΓΡΑΣΕΠ δεν λειτουργούν πια. Η θητεία όσων τα υπηρετήσαμε έληξε στις 31 Αυγούστου 2011. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για το μέλλον αυτών των δομών. Δεν απαντά επίσης κανείς, για το τι σχεδιάζει το Υπουργείο σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Eκπαίδευση. Όσοι υπηρετήσαμε τα ΓΡΑΣΕΠ επιστρέφουμε στην οργανική μας θέση. Ωστόσο το blog αυτό θα λειτουργεί με το όνομά του, όσο το τοπίο είναι ακόμα αδιευκρίνιστο. Αργότερα βλέπουμε!

Κάνοντας τον προσωπικό μου απολογισμό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα όσα μου δώσατε. Τα χρόνια που έζησα μαζί σας ήταν όμορφα και ελπίζω και δημιουργικά. Σας είμαι ευγνώμων. Ζήσαμε μαζί χαρούμενες αλλά και δύσκολες στιγμές και ελπίζω να στάθηκα αντάξια των προσδοκιών σας. Σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε, που μοιραστήκατε μαζί μου φόβους, αγωνίες, ανησυχίες και προβληματισμούς. Αποχωρώντας από το ΓΡΑΣΕΠ σήμερα το μόνο που μπορώ να πω για μένα είναι ο στίχος του ποητή. " Τούτες τις πέτρες τις εσήκωσα όσο βάσταξα". Επιστρέφω στην οργανική μου θέση στο 6ο Γυμνάσιο Πατρών, στο οποίο για χρόνια υπηρέτησα επίσης με πολύ αγάπη. Δεν λυπάμαι που φεύγω από το ΓΡΑΣΕΠ, γιατί η Συμβουλευτική είναι κάτι που υπηρετώ,άτυπα έστω, πολύ πριν γίνουν τα ΓΡΑΣΕΠ και θα συνεχίσω και μετά από αυτά. Όμως θα μου λείψετε και θα σας σκέφτομαι πάντα με πολύ έγνοια και αγάπη. Εύχομαι σε όλους καλή τύχη στη ζωή σας και φυσικά επιτυχία στους στόχους σας. Η δική μας επικοινωνία ελπίζω ότι δεν θα σταματήσει έτσι και αλλιώς.(Ζήτω η τεχνολογία!) Σας χαιρετώ και στέλνω σε όλους την αγάπη μου μαζί με τις ευχές μου για "Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά"

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Εισαγωγή μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2011–2012

Δευτέρα, 23 Μάιος 2011 23:05

Ανακοινώθηκε η εισαγωγή 7.710 μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2011-2012 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:

1.είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου
2.έχουν προαχθεί στη Β’ Τάξη των Επαγγελματικών, ή Γενικών Λυκείων
3.έχουν προαχθεί στη Β’ Τάξη του Α’ Κύκλου των ΤΕΕ
4.είναι κάτοχοι Πτυχίου Α’ ή Β’ Κύκλου ΤΕΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
5.έχουν προαχθεί στην Β΄ και Γ’ Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων έχουν απορριφθεί στη Β΄Τάξη των ΕΠΑΛ
6.είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας
7.έχουν απορριφθεί στην Α΄Τάξη των ΕΠΑ.Σ

ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 1988-1995

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, από 20/6/2011 έως 31/8/2011.
Διευκρινίζουμε ότι:

1) Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπομένου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.
Σ’ αυτή την περίπτωση, όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται ως
επιλαχόντες.
2) Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν επιτευχθεί συμπλήρωση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων, ακόμη και μέχρι την παραμονή έναρξης των μαθημάτων.
Σημειώνουμε, ότι κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών (Ιούλιο – Αύγουστο) αιτήσεις υποψηφίων θα παραλαμβάνονται από τις Γραμματείες των ΕΠΑ.Σ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και κατά τις ημέρες εφημερίας των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο θα εκπονηθεί, με ευθύνη των Δ/ντών των ΕΠΑ.Σ και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Α) Τίτλο Σπουδών (Πρωτότυπο ή Φωτοτυπία επικυρωμένη) ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή οποιονδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο, που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ.
Οι Τίτλοι, στους οποίους δεν αναγράφεται βαθμός, κατά τη διαδικασία μοριοδότησης ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ, εκτός αν προσκομισθούν (με βαθμό), μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Β) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας. Σημειώνουμε, ότι για την τελική εγγραφή, θα πρέπει να κατατίθεται πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Γ) Επίσημα έγγραφα, (όπως καθορίζονται παρακάτω στην παράγραφο «ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ»), ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ: Α ΚΑΙ Β.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στις 2 Σεπτεμβρίου 2011 θα δημοσιοποιηθούν οι πίνακες εισαγομένων και επιλαχόντων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν αναλυτικά τα μόρια των υποψηφίων, αλλά και το σύνολο των μορίων αυτών.
Στην ΕΠΑ.Σ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών - Θεσ/νίκης, Λευκώνας/Τ.K.62100, τηλ. 23210-90720,90725) θα εισαχθούν εκατόν ενενήντα (190) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :
1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες
2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες
3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες
4. Μαγειρικής Τέχνης είκοσι (20) μαθητές-τριες
5. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων είκοσι (20) μαθητές-τριες
6. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονική Τοπίου είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες
7. Τεχνιτών Μεταλλικών κατασκευών είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες
8. Βοηθών Φαρμακείου είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

Οι ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (Ν. 3475/ΦΕΚ 146 τ. Α'/13.07.2006), είναι ΕΠΑ.Σ, που λειτουργούν με το σύστημα Μαθητείας, η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο (2) χρόνια (4 εξάμηνα) και παρέχεται εντελώς δωρεάν.
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:
Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επιπέδου III.
Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου.
Γ. Εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο των ΙΕΚ, αντίστοιχης ειδικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου